Engelse Trommelduif

englischefrindelZoals de naam niet doet vermoeden is het een Amerikaans ras. Daar is het mateloos populair. 300 Inzendingen op een tentoonstelling is geen zeldzaamheid. Hier in Nederland is het ras sinds enkele jaren erkend. Helaas zien we ze maar sporadisch op de tentoonstellingen.
Het ras kenmerkt zich door het wigvormige type. Het is een korte zeer brede duif, die diepgesteld moet zijn. De Amerikanen zien graag dat je er niet onderdoor kunt kijken.
Verder hebben ze een grote, hoogaangezette, brede kap die eindigd in kaprozetten. Verder is de kuif zeer kenmerkend bij dit ras. Hebben de overige gekapte trommelduiven een ovale of ronde snavelrozet. Dit ras heeft een overeindstaande pluk veren die de vorm heeft van een kuifje.
Ook is bij dit ras het voetstuk goed ontwikkeld. Het moet groot en goed gerond zijn en uit meerdere lagen veren bestaan. Het zijn rustige zeer vitale dieren. Ze komen in Amerika voor in werkelijk alle kleurslagen. In Europa zijn het voornamelijk wit, zwart,rood, andalusiesblauw en getijgerd. In Nederland zijn enkele koppels aanwezig van een vrij goede kwaliteit. We zoeken voor dit ras, net als voor onze andere rassen, nog geïnteresseerde fokkers.