WELKOM BIJ DE KSTC

de club voor de Krulduif, Schmalkaldener Moorkop en Trommelduiven

Duitse Snavelgekapte Trommelduif

snavelkapfrindelDe Snavelgekapte trommelduif is in ons land nooit echt populair geweest. Daardoor zien we ze, net als de meeste andere trommelduiven, maar sporadisch op onze tentoonstellingen. Als we ze dan een keer tegenkomen worden ze nog al eens vergeleken met hun dubbelgekapte neef. Wie echter van mening is dat we bij dit ras kunnen spreken van een Duitse dubbelgekapte trommelduif zonder kap heeft het volledig mis! In de jonge jaren van dit ras is dat misschien zo geweest, maar de laatste 70 jaar is dat zeker niet meer zo.

Type en stand:
De snavelgekapte trommelduif heeft het bekende veldduiventype. Een forse duif, met een brede, goed gevulde borst. We spreken van een forse duif, dat wil dus niet zeggen een grote duif. Dit in tegenstelling met haar dubbelgekapte neef. Bij dat ras verlangen we namelijk niet alleen een fors lichaam, maar ook een duif met het volume van een flink uit de kluiten gewassen veldduif.

De stand is horizontaal, dat wil zeggen dat de vleugel horizontaal gedragen wordt. De rug is daardoor licht afhellend. Verder moet het lichaam vrij van de grond gedragen worden. Van voren gezien moet nog onder de duif door gekeken kunnen worden. De goed ontwikkelde voetbevedering en gierhakken moeten nog zichtbaar zijn.

Doordat de snavelgekapte trommelduif een strakke bevedering heeft toont het dier in zijn geheel dus eleganter als de dubbelgekapte trommelduif.

Hals:
Een belangrijk onderdeel bij de snavelgekapte is de hals. Wordt deze bij de dubbelgekapte dik en vol verlangd. Bij de snavelgekapte behoort deze slank en goed uitgesneden te zijn. Dikke halzen zijn niet meer gewenst. Ook moet er goed gelet worden op een gladde halsbevedering. Door inkruising van de Duitse dubbelgekapte trommelduif wordt deze nogal eens ruw, dit is ongewenst.

Op een slanke hals kunnen we geen grote kop verlangen. De kop moet echter wel voldoende plaats bieden voor het belangrijkste raskenmerk: de snavelrozet. We verlangen daarom een kop die in verhouding is met de hals. Door de fijnere hals en kop zal de snavelrozet bij de snavelgekapte trommelduif altijd kleiner zijn als bij de dubbelgekapte varianten.

Structuur:
De "snavelgekapte" dankt haar naam aan de goed ontwikkelde snavelkap die voor op de kop groeit. Deze snavelkap, of beter gezegd, deze snavelrozet moet veerrijk en ovaal van vorm zijn. Het voorste gedeelte is het grootst, het achterste wat kleiner. Het "middelpunt" van de rozet moet midden tussen de ogen liggen, zodat de voorkop goed afgedekt wordt en daardoor vlak aandoet. Verder moet hij rondom gesloten zijn. Een uitdaging, want vaak is de rozet boven de ogen niet goed gesloten of aan de ene zijde beter ontwikkeld als aan de andere zijde. De rozet moet aan de voorzijde de snavelwratten in zijn geheel bedekken. Van bovenaf gezien mogen de ogen niet zichtbaar zijn. Is dat wel het geval dan is of de rozet te klein of is de rozet rondom niet goed gesloten.

Ook moet de snavelrozet goed onderbouwd zijn. Dit om ervoor te zorgen dat de rozet mooi vlak op de kop ligt en niet minder belangrijk om ervoor te zorgen dat het dier genoeg zichtvrijheid houdt. De dieren moeten opzij kunnen kijken. Of de rozet op de snavelwratten ligt of daar een klein stukje bovenstaat is van geen belang. Mits aan de hiervoor genoemde eisen is voldaan. Een eventuele hangrozet moet zwaar aangerekend worden.

Het tweede structuuronderdeel is de voetbevedering. We willen graag een voetstuk dat in verhouding is tot de grote van de duif. Dus niet te groot maar zeker ook niet te klein. De voetbevedering moet dicht bevederd zijn, zonder gapingen. Ook moet hij goed overbouwd en afgerond zijn en aansluiten aan de lange gierhakken. Een probleem dat zich nogal eens voordoet zijn de lange voetveren aan de voorkant. Als deze niet goed genoeg zijn afgerond wordt de duif belemmerd in het lopen. Er moet dus goed op gelet worden dat de voetveren van voor korter en goed afgerond zijn en naar achteren langer worden. Hierdoor kan de duif zich beter voortbewegen en is het tevens beter in conditie te houden. Dit laatste is nogal eens een probleem bij voetbevederde rassen. De veren breken snel en worden vuil. Het enige dat hieraan geconditioneerd kan worden is eventueel wassen.

Kleurslagen:
De snavelgekapte trommelduif komt voor in een groot pallet van kleuren. We kennen ze eenkleurig in wit, zwart, rood, geel, blauw, blauwzilver, roodzilver, geelzilver en erwtengeel. Verder blauw-, blauwzilver-, roodzilver- en geelzilver gekrast. Blauw- en blauwzilver ongeband. Witbanden en witgeschubden in zwart, rood, geel, blauw en blauwzilver. Zwart sproetkoppen, met en zonder vleugelroos, en donker- en lichtgetijgerde in zwart, rood, geel en blauw.

Uiteraard horen de kleuren zuiver en de "lakkleuren" glansrijk te zijn. Dat levert geen problemen op voor wit, zwart en de blauwkleuren. Hieraan kunnen hoge eisen gesteld worden. De meeste andere kleurslagen zijn een stuk zeldzamer en daardoor moet met de kleur rekening gehouden worden. We hebben hier niet te maken met een kleurduif, maar met een ras waarbij type en structuur op de eerste plaats komen.

Een kleurslag die we alleen bij de trommelduiven tegen komen is de kleurslag erwtengeel. Deze kleurslag vormde voor jaren terug nog een apart ras, de erwtengele trommelduif. Tegenwoordig is het een kleurslag van de snavelgekapte trommelduiven. Doordat de kleurslag erwtengeel alleen bij trommelduiven voorkomt zorgt deze nogal eens voor verwarring. Wat verlangen we nu voor kleur? Hals, borst en banden zijn intensief geel gekleurd. Vleugelschild, buik en rug zijn ivoorkleurig. Slagpennen en kop en wit (vandaar de donkere ogen). Staart licht gekleurd (gekleurde nerf) met aan de onderzijde gekleurde spiegels. Bij duivinnen is een lichte grauwe waas aan buik en borst toegestaan.

Andere bijzondere kleurslagen zijn de blauw witgebanden en - witgeschubden. Deze kleurslagen komen we in ons land helaas niet tegen. In Duitsland daarentegen zien we deze kleurslagen steeds meer en ook in een zeer goede kwaliteit.

Statistieken

Gebruikers
2
Artikelen
20
Weblinks
38
Artikelen bekeken hits
53712